Zasady techniki prawodawczej w Polsce i na świecie

Zasady techniki prawodawczej w Polsce i na świecie

10 stycznia br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zasady techniki prawodawczej w Polsce i na świecie”. Pośród wielu prelegentów reprezentujących różne ośrodki naukowe znalazł się również Pan mgr Daniel Mielnik – asystent w Instytucie Badawczo-Rozwojowym Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Pan Daniel Mielnik przedstawił referat pt. „Zasady techniki prawodawczej w kontekście powstania Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Od prac koncepcyjnych do wejścia w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 912)”.

Przedmiotem rzeczonego wystąpienia było zaprezentowanie przez prelegenta obszaru podejmowanych działań legislacyjnych polegających na wprowadzeniu kompleksowych zmian w systemie naboru i szkolenia kadry Służby Więziennej. W wystąpieniu wskazano m.in. to, że przedmiotowa ustawa miała na celu – jak wynika z jej uzasadnienia – poprawę jakości kształcenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz doboru optymalnych kandydatów do służby.

Opracowanie:
mgr Daniel Mielnik, Zespół ds. public relations WSKiP