Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie Penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, jest przeprowadzana wśród funkcjonariuszy będących w korpusie szeregowych, podoficerów oraz chorążych posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, pełniących służbę na stanowiskach oficerskich lub przewidzianych do pełnienia służby na tych stanowiskach.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia podyplomowe znajdują się w zakładce Rekrutacja na studia podyplomowe