Zabytkowe obiekty dawnego więzienia w Kaliszu będą służyć Uczelni

Zabytkowe obiekty dawnego więzienia w Kaliszu będą służyć Uczelni

Dzisiaj (8 maja br.) w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza podpisany został akt notarialny w sprawie przekazania Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie od władz miejskich, budynków po byłym Zakładzie Karnym w Kaliszu. Wykorzystanie zabytkowego kompleksu na potrzeby kształcenia m.in. funkcjonariuszy Służby Więziennej, stało się możliwe dzięki zaangażowaniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr. Marcina Romanowskiego.

– Obiekty zostaną zmodernizowane i przekształcone w centrum wyszkolenia praktycznego, w którym realizowane będą nowoczesne przedsięwzięcia dydaktyczne. Celem jest doskonalenie jakości kształcenia, a także wspomaganie badań i projektów naukowych w dziedzinach strategicznych dla rozwoju systemu bezpieczeństwa – podkreśla wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Nowa forma obecności WSKiP w Kaliszu będzie również stymulacją dla rozwoju regionu i społeczności lokalnej. W imieniu Uczelni podpis pod dokumentem złożył Rektor-Komendant WSKiP – płk dr Marcin Strzelec, a w imieniu władz miejskich Prezydent Miasta Kalisza – Krystian Kinastowski.

Usytuowany w Kaliszu były zakład karny ma bogatą historię. Więzienie funkcjonowało przez 169 lat, aż do roku 2015. Utworzenie w jego obiektach bazy dydaktyczno-szkoleniowej da możliwość stosowania w szkoleniu zawodowym Służby Więziennej efektu symulacji życia więziennego i obowiązków służbowych wykonywanych codziennie przez przyszłą kadrę penitencjarno-ochronną. Mogą się w nim szkolić funkcjonariusze i pracownicy wszystkich działów Służby Więziennej, przede wszystkim działu ochrony oraz działu penitencjarnego. Z punktu widzenia dydaktyki, szkolenie w miejscu odpowiadającym warunkom przyszłej pracy jest dużo bardziej efektywne niż w sali wykładowej. Modernizacja przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie byłego zakładu karnego, umożliwi również wykorzystanie jego infrastruktury przez inne formacje mundurowe, służby wyspecjalizowane w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, służby ratownictwa oraz ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, służby graniczne oraz instytucje, których pośrednim lub bezpośrednim zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego. Obiekt służyć też będzie szkoleniom dla przedstawicieli urzędów i instytucji publicznych, samorządów, organizacji pozarządowych, a także kuratorów sądowych.

Foto: archiwum

Zespół ds. public relations WSKiP

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zabytkowe-obiekty-dawnego-wiezienia-w-kaliszu-beda-sluzyc-wyzszej-szkole-kryminologii-i-penitencjarystyki