Wykładowcy WSKiP szkolą w trakcie Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Wykładowcy WSKiP szkolą w trakcie Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego

4-6 października br. w Orlim Gnieździe w Szczyrku obyło się XI Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego, gromadzące ekspertów i specjalistów skoncentrowanych na tematyce dotyczącej najnowszych zmian w ramach systemowych rozwiązań Państwowego Ratownictwa Medycznego i medycyny ratunkowej.

W sympozjum udział wzięli również przedstawiciele Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, mjr dr Leszek Kołtun – Prorektor ds. studenckich oraz wykładowca, mł. chor. Grzegorz Kostyra, którzy poprowadzili dla 300 ratowników warsztaty z zakresu samoobrony i technik obezwładniania osób będących pod wpływem środków odurzających. Mjr dr Leszek Kołtun poprowadził ponadto wykład nt. ,, Wpływ Tactical Prison Rescue na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju”.

Coroczne już Sympozjum Ratownictwa Medycznego, którego honorowym patronem jest Ministerstwo Zdrowia ma stanowić szeroką platformę do dyskusji oraz nawiązania kontaktu i współpracy naukowej i zawodowej ekspertów i specjalistów z tej dziedziny. Debata umożliwi poszerzenie wiedzy oraz świadomości na temat niesienia przez służby ratunkowe jeszcze efektywniejszej pomocy obywatelom w najtrudniejszych sytuacjach. Organizatorem sympozjum jest Polska Rada Ratowników Medycznych.

Opracowanie: Zespół prasowy WSKiP