Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie  rozpoczęła współpracę z Wojskową Akademią Techniczną. Porozumienie ramowe określające obszary wspólnych działań podpisali 23 stycznia 2020 r. Rektor-Komendant WSKiP ppłk dr Marcin Strzelec i Rektor-Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

W spotkaniu poprzedzającym podpisanie porozumienia ze strony WSKiP uczestniczyli: Rektor-Komendant ppłk dr Marcin Strzelec, Kanclerz kpt. Piotr Sękowski oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie prof. WSKiP dr hab. Tomasz Kośmider, WAT reprezentowali: Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania: Dziekan płk dr hab. Szymon Mitkow, Prodziekan ds. naukowych prof. dr hab. Bogusław Jagusiak i Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności por. dr hab. Marcin Górnikiewicz.

Współpraca Uczelni będzie koncentrować się głównie na realizacji wspólnych badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a także działalności dydaktycznej w tym obszarze poprzez organizowanie staży i praktyk dla studentów.

Zob. https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/wspolpraca-z-wyzsza-szkola-kryminologii-i-penitencjarystyki/

Opracowanie: dr hab. Tomasz Kośmider, Ewa Jankiewicz – rzecznik prasowy WAT, Zespół ds. public relations WSKiP