Władze uczelni

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

płk dr Marcin Strzelec

Rektor-Komendant

ppłk dr Leszek Kołtun

Prorektor

mjr Piotr Sękowski

Kanclerz