Władze uczelni

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

gen. dr Marcin Strzelec

Rektor-Komendant

ppłk dr Leszek Kołtun

Prorektor ds. studenckich

dr hab. Beata Maria Nowak

Prorektor ds. nauki

mjr Piotr Sękowski

Kanclerz