Wizyta przedstawicieli Teksańskiego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości w WSKiP

Wizyta przedstawicieli Teksańskiego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości w WSKiP

W dniu 4 lipca br. przedstawiciele Teksańskiego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej odwiedzili siedzibę Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Sześcioosobowej delegacji amerykańskiej przewodniczył Doug Dretke – Dyrektor Instytutu Zarządzania Więziennictwem Teksasu przy Centrum Wymiaru Sprawiedliwości.

Wymiana doświadczeń i informacji na temat funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego oraz nowoczesnych metod nauczania wykorzystywanych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy, a także dyskusja nad organizacją więziennictwa – to tylko niektóre tematy poruszone w trakcie spotkania ppłk dr Marcina Strzelca – Rektora-Komendanta WSKiP z gośćmi. Wizyta amerykańskiej delegacji stworzyła okazję do omówienia najbliższych planów współpracy badawczej i dydaktycznej WSKiP z Sam Houston State University, trzecim najstarszym uniwersytetem w Teksasie.

Opracował: Konrad Wierzbicki