Wizyta delegacji WSKiP w budapesztańskim National University of Public Service

Wizyta delegacji WSKiP w budapesztańskim National University of Public Service

W dniach 8-10 września 2019 r. z wizytą studyjną w National University of Public Service w Budapeszcie (NUPS) przebywała czteroosobowa delegacja Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie: ppłk dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant, płk dr hab. Tomasz Kośmider, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, ppłk dr Piotr Łapiński, dyrektor Instytutu Badawczo-Rozwojowego oraz referent ds. współpracy międzynarodowej, Dominika Gałek.

Spotkanie zostało zorganizowano na zaproszenie prof. dr Petera Ruzsonyi dziekana NUPS. Celem wizyty na Węgrzech była wymiana doświadczeń w obrębie innowacyjnych metod dydaktycznych, wiedzy ze sfery najnowszych idei i rozstrzygnięć teoretycznych, najbardziej efektywnych wdrożeń dobrych praktyk w dziedzinie m.in. nauk penitencjarnych.

Podczas spotkania zaprezentowano laboratoria dydaktyczne oraz infrastrukturę edukacyjno – szkoleniową wspierające kształcenie praktyczne oraz stwarzające okazję do bezpośredniej, nieinterwencyjnej obserwacji pracy. Omówiono prowadzenie badań oraz podnoszenie ich jakości, celem uzyskiwanie wysokich jakościowo wyników.

W trakcie spotkania strony zadeklarowały współpracę w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej, prowadzenie wymiany naukowej i kształcenia oraz rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi obu uczelni.

Przyszła współpraca pozytywnie wpłynie na procesy edukacji w uczelniach partnerskich, w szczególności na nowatorskie modele szkolenia i organizację kształcenia służb penitencjarnych w Polsce i na Węgrzech. Wyznaczy dalsze obszary współdziałania i wymiany doświadczeń polskiej i węgierskiej uczelni.

kpt. Konrad Wierzbicki, mł. chor. Marzanna Mańkowska.