Wizyta delegacji Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w National University of Public Service.

Wizyta delegacji Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w National University of Public Service.

W dniach 8-10 września br.,  czteroosobowa delegacja WSKiP pod przewodnictwem ppłk. dr. Marcina Strzelca – Rektora-Komendanta w składzie: płk. dr. hab. Tomasz Kośmider – dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie; ppłk dr Piotr Łapiński – dyrektor Instytutu Badawczo-Rozwojowego oraz Pani Dominika Gałek, złożyła wizytę w National University of Public Service w Budapeszcie (NUPS). Spotkanie zorganizowane  na zaproszenie prof. dr Petera Ruzsonyi – dziekana NUPS poświęcone było różnym aspektom współpracy, jakie mogą podjąć uczelnie w zakresie dobrych praktyk dydaktycznych i badawczych i pozwoliło na zapoznanie się z potencjałem naukowym budapesztańskiego uniwersytetu. Przedstawiciele strony węgierskiej wyrazili duże zainteresowanie nawiązaniem współpracy w zakresie działalności naukowej pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi obu uczelni. Liczymy, że przyszła współpraca pozytywnie wpłynie na procesy edukacji w uczelniach partnerskich, w szczególności na nowatorskie modele szkolenia i organizację kształcenia służb penitencjarnych w Polsce i na Węgrzech.

Kpt. Konrad Wierzbicki, mł. chor. Marzanna Mańkowska.