Wystartowała I edycja studiów podyplomowych na kierunku penitencjarystyka

Wystartowała I edycja studiów podyplomowych na kierunku penitencjarystyka

W dniu 2 września 2019 r. w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie wystartowała I edycja studiów podyplomowych na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej. Naukę w pierwszej takiej formie kształcenia w polskiej Służbie Więziennej rozpoczyna 250 funkcjonariuszy.

Rozpoczęte studia będą stanowiły kolejny etap w doskonaleniu zawodowym zakwalifikowanych funkcjonariuszy. Ich celem będzie zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania pierwszego stopnia oficerskiego w Służbie Więziennej, a w przyszłości pełnienia funkcji kierowniczych w formacji.

W toku studiów słuchacze będą mieli możliwość zgłębienia zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem w jednostce penitencjarnej, a także formalno-prawnymi aspektami funkcjonowania organizacji. Program studiów zakłada również przekazanie wiedzy z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych, a także przekazanie wiedzy praktycznej.

Wykładowcami studiów podyplomowych będzie kadra akademicka oraz osoby posiadające doświadczenie w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej.

Profil absolwenta przełoży się na budowanie wizerunku Służby Więziennej jako wiarygodnej i profesjonalnej organizacji, istotnej dla bezpieczeństwa obywateli, potrafiącej skutecznie oddziaływać pozytywnie na jakość życia społecznego, w sposób zgodny z normami prawnymi i moralnymi.