Certyfikacja klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej

W Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie został uruchomiony nabór do programu certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji penitencjarnej. Przystąpienie do certyfikacji WSKiP stworzy możliwość uczestnictwa uczniów w szkoleniach, programach, projektach i konferencjach przygotowywanych przez pracowników naukowych Uczelni. Program edukacji penitencjarnej będzie wspomagał system kształcenia przyszłych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Klasy biorące udział w realizacji ram certyfikujących będą miały możliwość m.in. zapoznania się ze strukturą oraz funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz będą mogły korzystać z wybranych zasobów materialnych i intelektualnych Uczelni jak i Centralnej Biblioteki Więziennictwa

W celu uzyskania szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu z Działem Organizacji Kształcenia WSKiP (tel. 22 602 44 18 lub 22 602 44 19).

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP, DOK.