Uroczystość ślubowania i mianowania na funkcjonariuszy Służby Więziennej

7 września 2020 r. w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu odbyła się uroczystość ślubowania i mianowania na funkcjonariuszy Służby Więziennej kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka w roku akademickim 2020/2021. W uroczystości uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, Kierownictwo Uczelni, na czele z JM Rektorem-Komendantem WSKiP płk dr. Marcinem Strzelcem oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Służba kandydacka, w której szeregi wstąpiło pięćdziesięciu funkcjonariuszy SW, ma na celu przygotowanie personelu więziennego do realizacji zadań, wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Wprowadzony nowy model kształcenia akademickiego, zakłada realizowanie służby kandydackiej poprzez odbywanie studiów oraz wykonywaniu zadań służbowych w jednostkach organizacyjnych. Funkcjonariusz w służbie kandydackiej, który uzyska pozytywną opinię służbową po ukończeniu kursu przygotowawczego, rozpocznie odbywanie studiów.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP