Uroczystość Narodowego Święta Niepodległości Służby Więziennej

Uroczystość Narodowego Święta Niepodległości Służby Więziennej

7 listopada w Olsztynie w obchodach z okazji Ogólnopolskiego Narodowego Święta Niepodległości Służby Więziennej uczestniczył kpt. Piotr Sękowski, Kanclerz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.


W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, kadra kierownicza Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej, komendanci ośrodków szkoleniowych, przedstawiciele duchowieństwa, samorządu terytorialnego, świata nauki, fundacji i stowarzyszeń, innych służb mundurowych. Organizatorami obchodów byli gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej i płk Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.


W ramach przygotowanych obchodów, w której uczestniczyli przybyli z całej Polski funkcjonariusze Służby Więziennej, odbyła się msza św. w intencji całej formacji więzienników w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie oraz przemarsz zaproszonych gości do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.


Uroczystość Ogólnopolskiego Narodowego Święta Niepodległości zakończyła się ceremonią nadania stopni i wręczenia odznaczeń resortowych w rocznicę 100-lecia Służby Więziennej.

Opracowanie: Zespół prasowy ds. public relations WSKiP

Zdjęcie: CZSW