Uroczyste „Gaudeamus igitur” w Uczelni Służby Więziennej

Uroczyste „Gaudeamus igitur” w Uczelni Służby Więziennej

,,Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj świadkami uroczystości o wyjątkowym i historycznym charakterze. Po raz pierwszy w historii Służby Więziennej immatrykulowani zostaną studenci Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (…)” – tymi słowami rozpoczął się uroczysty akt przyjęcia w poczet Uczelni funkcjonariuszy Służby Więziennej zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia w służbie kandydackiej.

Gospodarzem uroczystości, która odbyła się 16 października br. w auli Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie był Jego Magnificencja, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ppłk dr Marcin Strzelec.

Grono przybyłych na uroczystość gości zaszczycił m.in.: dr Marcin Romanowski,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dr Marcin Wielec, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz jego zastępca – dr hab. Marcin Sobczyk. Rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni wyższych: gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, Rektor Komendant Akademii Sztuki Wojennej, nadbryg. dr hab. Inż. Paweł Kępka, prof. SGSP Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w imieniu Rektora Komendanta Akademii Wojsk Lądowych – ppłk dr Adam Szymanowicz.  Pozostali zaproszeni przedstawiciele środowisk akademickich i naukowych, duchowieństwo. 

Stronę służbową podczas uroczystości reprezentował Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński wraz z dyrektorami okręgowych inspektoratów oraz komendantami ośrodków szkolenia Służby Więziennej. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Jego Magnificencja, Rektor-Komendant ppłk dr Marcin Strzelec. W trakcie uroczystości towarzyszyły mu władze Uczelni: Prorektor ds. Studenckich – mjr dr Leszek Kołtun; Kanclerz – kpt. Piotr Sękowski; członkowie Senatu oraz dyrektorzy Instytutów: Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki, dr hab. Krzysztof Wojcieszek; Instytutu Badawczo-Rozwojowego, ppłk dr Piotr Łapiński; Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, dr hab. Tomasz Kośmider oraz Instytutu Nauk Prawnych, dr Wojciech Kwiatkowski.

W trakcie uroczystości głos zabrał dr Marcin Romanowski. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczął swoje przemówienie od wyrażenia radości z możliwości dzielenia tego ważnego dnia, jakim jest inauguracja roku akademickiego ze społecznością naszej Uczelni. W kolejnych słowach podziękował kadrze Uczelni za trud i zaangażowanie włożone w edukację młodego pokolenia więzienników. Na zakończenie swojego wystąpienia dr Marcin Romanowski zwrócił się w sposób szczególny do studentów-funkcjonariuszy, życząc im dużo satysfakcji z trudu, który będą podejmować podczas edukacji i służby w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Zwracając się do studentów Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński w swoim przemówieniu podkreślił, że służba w Służbie Więziennej to wielki honor i zaszczyt, ale także ogromny obowiązek i odpowiedzialność. To służba na rzecz bezpieczeństwa wszystkich obywateli i konkretnego człowieka, który znalazł się w murach więzienia.

Podczas uroczystości przemawiał również O. dr Jan Dezyderiusz Pol, który na zakończenie swojego wystąpienia udzielił błogosławieństwa zgromadzonym.

Zgodnie z tradycją akademicką wysłuchano wykładu inauguracyjnego oraz  wspólne odśpiewano hymn „Gaudeamus Igitur”. Wykład inauguracyjny, nagrodzony gromkimi brawami, pt.: „Zagadnienie dzielności etycznej” wygłosił dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. WSKiP.

Po trzykrotnym uderzeniu berłem rektorskim o blat stołu, rok akademicki 2019/2020 w Uczelni Służby Więziennej został oficjalnie rozpoczęty.      

Zespół prasowy
WSKiP