Umowa z norweską akademią więziennictwa

W dniu 18  czerwca 2019 r., w trakcie odbywającej się w Rumunii międzynarodowej konferencji European Penitentiary Training Academies Network EPTA, (Stowarzyszenie Europejskich Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej), podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie,reprezentowaną przez Rektora – Komendanta ppłk dr Marcina Strzelca oraz University College of the Norwegian Correctional Service  (KRUS) z siedzibą w Lillestrøm, reprezentowaną przez Hans-Jørgen Brucker – Dyrektor.

W  oparciu o zasady wzajemnego zaufania, równości i wzajemnych korzyści w celu wypracowania działań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, strony zadeklarowały podjęcie współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej, prowadzenia wymiany naukowej i kształcenia oraz rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi obu uczelni. Strony będą wspierać i ułatwiać wymianę kadry, studentów  i doktorantów obu uczelni.

Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli akademii i ośrodków szkolenia służb penitencjarnych. Spotkania w ramach EPTA odbywają się raz w roku, pozwalają na wymianę doświadczeń i dyskusję służącą rozwiązywaniu problemów w dziedzinie szkolenia zawodowego europejskich służb penitencjarnych.