Zakończenie szkolenia w korpusie chorążych

13 sierpnia 2020 roku w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu, 72. funkcjonariuszy Służby Więziennej ukończyło szkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk w korpusie chorążych w specjalizacji ochronnej. Najlepszy wynik w nauce, ze średnią ocen 5,0 uzyskał st. sierż. Arkadiusz Szymanowicz z Zakładu Karnego w Potulicach. Drugą lokatę ex aequo, ze średnia ocen 4,87 zajęli: mł. chor. Zbigniew Czech z Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, plut. Maciej Durka z Zakładu Karnego w Płocku oraz st. sierż. Łukasz Jagiełło z Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.
Rektor – Komendant, płk dr Marcin Strzelec pogratulował absolwentom, podziękował wykładowcom oraz kadrze pododdziału szkolnego za trud włożony w proces nauczania i kształtowania właściwych postaw oraz wyraził przekonanie, że absolwenci szkolenia we właściwy sposób wykorzystają w służbie zdobytą wiedzę i umiejętności.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP