Studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Misją Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, jest przygotowanie kadry dowódczej dla Służby Więziennej w Polsce. Realizując te zadania, z początkiem września br., w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu, rozpoczęła się II edycja studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej. Program studiów zakłada kształcenie z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych, a także przekazanie wiedzy praktycznej. Funkcjonariusze, którzy ukończą studia podyplomowe w Uczelni, przystąpią do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Kolejne studia podyplomowe uruchomione w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu to, „Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi”, dedykowane dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Naukę na studiach podyplomowych rozpoczęło 182. funkcjonariuszy. Studia podyplomowe będą trwały dwa semestry zakończą się w kwietniu przyszłego roku.

Wraz z początkiem roku akademickiego, od 5 października realizowane będą studia stacjonarne pierwszego stopnia w służbie kandydackiej dla I i II roku oraz studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka. Uruchomione także będą studia podyplomowe „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” dedykowane dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych kuratorów sądowych.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP