Studenci WSKiP na sportowo z sukcesami

Studenci WSKiP na sportowo z sukcesami

Studenci pierwszego roku Penitencjarystyki Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, szer. Jan Sztymer oraz szer. Damian Piętoń ponownie odnieśli sukces podczas Ogólnopolskiego Turnieju Bokserskiego im. Jana Pawlaka w Lesznie. Opiekunem młodych sportowców jest mjr dr Leszek Kołtun, Prorektor ds. Studenckich WSKiP.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie poza realizacją zadań związanych m.in. z kształceniem na studiach i wychowywaniem studentów umożliwia słuchaczom korzystanie z oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych koordynowanych przez Uczelnię Służby Więziennej.

Jest to szczególnie ważne dla młodych ludzi z uwagi na wykonywanie przez nich w ciągu dnia wytężonej pracy umysłowej. Usunięcie zmęczenia psychicznego wymaga takiego rozkładu dnia studentów i wypełnienia czasu wolnego, by znalazło się w nim miejsce na uprawianie sportu lub innych form ruchu.

Prowadzone badania naukowe dowiodły, iż aktywność fizyczna pomaga rozwijać zdolności przywódcze oraz empatię. Rozwija ambicje oraz kreatywność i odpowiedzialność. Młodzież uprawiająca sporty wyrabia sobie zdrowe nawyki. Formuje się ich osobowość, kształtuje się samodzielność. Młody człowiek uczy się także walczyć ze stresem, tak wszechobecnym w dzisiejszym świecie.

Szczególnie pod kątem wykonywanych zadań w ramach pełnionej w przyszłości służby militarnej aktywność fizyczna studentów Uczelni więziennictwa jest nieodzownym elementem kształcenia akademickiego.    

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP

Zdjęcia: archiwum prywatne