Spotkanie Komisji Uczelni Mundurowych ze studentami Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki

27 lutego 2020 r. w Kampusie Mundurowym WSKIP w Kaliszu odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Uczelni Mundurowych z nowo powstałym samorządem studenckim Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. W części oficjalnej spotkania, którą otworzył Rektor – Komendant WSKIP, płk dr Marcin Strzelec, udział wzięli zaproszeni goście: Łukasz Makaryk, przewodniczący Komisji Uczelni Mundurowych, student Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Maciej Michalik, student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Karolina Iwaniec, reprezentująca Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz samorząd studencki WSKiP. Podczas tej części spotkania zostały omówione prawne podstawy działania  samorządów studenckich oraz jego organy.
     Po zapoznaniu gości z infrastrukturą Kampusu Mundurowego WSKiP w Kaliszu, odbyło się spotkanie wszystkich studentów Uczelni z przedstawicielami komisji, podczas którego nastąpiła wymiana doświadczeń. Studenci zostali zaproszeni do współpracy i uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, zawodach sportowych organizowanych przez Komisję Uczelni Mundurowych.
      Komisja Uczelni Mundurowych jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni wojskowych oraz uczelni służb państwowych. Stanowi jednocześnie komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organu ustawowo reprezentującego wszystkich studentów w Polsce.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP