Sposoby odbywania kary w wybranych państwach europejskich. Mechanizmy zapobiegające powrotności do przestępstwa przez byłych skazanych – ekspertyza WSKiP/IWS

Sposoby odbywania kary w wybranych państwach europejskich. Mechanizmy zapobiegające powrotności do przestępstwa przez byłych skazanych – ekspertyza WSKiP/IWS

Na stronach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się ekspertyza pt. Sposoby odbywania kary w wybranych państwach europejskich. Mechanizmy zapobiegające powrotności do przestępstwa przez byłych skazanych.

Ekspertyza wykonana została przy współpracy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (opracowanie merytoryczne) z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości.

Niniejsza ekspertyza w przedmiocie przeprowadzenia badań prawno-porównawczych dotyczących sposobu odbywania kary pozbawienia wolności w wybranych państwach europejskich oraz mechanizmów zapobiegających powrotności do przestępstwa przez byłych skazanych powstała na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Celem ekspertyzy jest analiza europejskich systemów penitencjarnych, sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności, rozwiązań legislacyjnych oraz czynników, które powstrzymują byłych skazanych od popełnienia kolejnych przestępstw. Praca została podzielona na dwie główne części: Część I. Sposoby odbywania kary w wybranych państwach europejskich. Część II. Mechanizmy zapobiegające powrotności do przestępstwa przez byłych skazanych.

Ekspertyza dostępna pod adresem:

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/2020_Ekspertyza-Badania-prawno-porównawcze-dotyczące-procedur.pdf

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP