Służba kandydacka w ZK Sieradz

Służba kandydacka w ZK Sieradz

Pięćdziesięcioro  funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestniczących w kursie przygotowawczym realizowanym przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w dniu 13 sierpnia b.r. odwiedziło Zakład Karny w Sieradzu. Zajęcia zrealizowane na terenie jednostki penitencjarnej , pozwoliły w sposób rzeczywisty, zaprezentować słuchaczom  szereg elementów ochronnych i penitencjarnych. W trakcie wizyty, jej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ogólnymi informacjami dotyczącymi jednostki. Zrealizowane zostały zagadnienia dotyczące m.in: ruchu osadzonych, zamykania wejść i przejść  oraz warunków odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego i półotwartego, a także organizacji pracy kadry penitencjarnej i ochronnej. Uczestników zajęć zapoznano także z funkcjonowaniem oddziałów penitencjarnych oraz realizacją programu „Praca dla więźniów”.

Tekst: mjr Jakub Werbiński Foto kpt. Michał Bogus – ZK Sieradz