,,Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości” – zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

,,Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości” – zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości. Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019r. w Warszawie.  

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań, wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie rozwiązań technologicznych, prawnych i organizacyjnych w obszarze zapobiegania przestępczości oraz w obszarze oddziaływań edukacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych w zapobieganiu przestępczości.

Udział w prowadzonych badaniach mieli specjaliści m.in. z takich ośrodków badawczych jak: Harvard Business School, SRI International (Stanford Research Institute), MIT (Massachusetts Institute of Technology), China Europe International Business School oraz IESE Business School. 

Przybliżenie w trakcie konferencji najnowocześniejszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości, znajdujących uznanie wśród administracji wysokorozwiniętych państw oraz największych korporacji, pozwoli na zaprezentowanie uczestnikom spotkania rozwiązań obejmujących obszary finansów, energetyki, ubezpieczeń oraz zarządzania ludźmi, które z czasem zostaną dostosowane do polskich warunków prawnych i logistycznych. Więcej informacji na temat konferencji: https://wskip.edu.pl/konferencje/

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP