Rozpoczęliśmy rekrutację na studia w WSKiP w roku akademickim 2020/2021!

W dniu 1 marca br. rozpoczęliśmy rekrutację na I rok studiów stacjonarnych na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Oferta edukacyjna w roku akademickim 2020/2021 skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną. Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK potrwa do 31 maja 2020 r.  Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP