Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

102 lata temu, 27 grudnia 1918 r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które miało na celu wyparcie Niemców z Wielkopolski i przyłączenie jej do odradzającej się Rzeczypospolitej.

Dla uczczenia 102. rocznicy Powstania Wielkopolskiego przed tablicą upamiętniającą bohaterów I Batalionu Pogranicznego Poznańskiego, którzy zdobyli koszary w Szczypiornie, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, płk dr Marcin Strzelec wraz z  prezydentem miasta Kalisza – Krystianem Kinastowskim, przewodniczącym Rady Miasta Kalisza Tadeuszem Skarżyńskim oraz dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu, oddali hołd poległym powstańcom.

Pierwszym poległym powstańcem wielkopolskim był Jan Mertka, który w dniu wybuchu powstania, odbywał służbę patrolową w Szczypiornie. Poległ podczas starcia z  niemiecką strażą graniczną, w rejonie Boczkowa. W odpowiedzi polscy żołnierze zajęli Boczków, który tym samym stał się pierwszą w całości wyzwoloną miejscowością w poznańskiem.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP