Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów SW

Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów SW

W siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu, przeprowadzane są testy wiedzy na studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem, w wyznaczonych terminach dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
Kandydaci z zachowaniem najwyższych standardów epidemiologicznych zmagają się z rozwiązaniem komputerowego testu wiedzy, który przeprowadzany jest na uczelnianej platformie edukacyjnej. Test składa się z losowo wybranych 80 pytań jednokrotnego wyboru.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach limitu miejsc ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla poszczególnych Okręgowych Inspektoratów oraz Ośrodków Służby Więziennej, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb służby oraz limitu miejsc ustalonego dla Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP