Pracownicy WSKiP w Radzie Naukowej czasopisma Biegły Sądowy

Pracownicy Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie: prof. WSKiP dr hab. Tomasz Kośmider oraz dr Mariusz Kuryłowicz weszli w skład Rady Naukowej czasopisma Biegły Sądowy, które porusza na swoich łamach problemy związane z orzecznictwem sądowym oraz analizą obowiązujących przepisów prawa. Ideą pisma jest budowanie platformy umożliwiającej społeczności naukowo-prawniczej wymianę myśli oraz doświadczeń w obszarze działalności wymiaru sprawiedliwości, w tym również systemu penitencjarnego.

Opracowanie: dr hab. Tomasz Kośmider, Zespół ds. public relations WSKiP