Powołanie pełnomocnika

W dniu 20 września 2018 r. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro ustanowił Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie Pana mjr. dr Marcina Strzelca.

Do głównych zadań Pełnomocnika należy prowadzenie i koordynowanie prac zmierzających do rozpoczęcia funkcjonowania uczelni, a w szczególności w zakresie obowiązków organizacyjnych, rejestracyjnych i innych wynikających z przepisów  odrębnych.