Porozumienie o współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej

27 stycznia 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy między Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, a Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Współpraca ma polegać m.in. na utworzeniu w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zajęć fakultatywnych dotyczących zakresu działania Prokuratorii Generalnej, udziału w wybranych zajęciach dla studentów celem przedstawienia instytucji Prokuratorii Generalnej, organizację praktyk studenckich, a także, w miarę posiadanych możliwości finansowych, płatnych staży dla najlepszych studentów/absolwentów w Prokuratorii Generalnej.​

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej nawiązuje do tradycji Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, która została powołana postanowieniem królewskim z 29 września (11 października) 1816 r. jako instytucja mająca za zadanie obronę własności publicznej i interesów majątkowych Skarbu. Nawet po zniesieniu Królestwa Polskiego instytucja funkcjonowała do 1915 r. Stanowiła jedyny urząd państwowy świadczący o odrębności ziem polskich od reszty Cesarstwa Rosyjskiego.

zobacz więcej>>>

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP