Porozumienia o współpracy

Porozumienia o współpracy

30 sierpnia br. ppłk dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie podpisał porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych w Wieluniu, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, Dorotę Kamieniecką.

Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań m.in. na rzecz rozwoju i popularyzacji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, edukacji społeczeństwa w zakresie mediacji, podnoszenia świadomości prawnej wśród studentów oraz kadry uczelni, w szczególności działania na rzecz współpracy międzyinstytucjonalnej.

W ramach współpracy będą organizowane wspólne konferencje, wykłady i kampanie edukacyjne, przedsięwzięcia oraz badania naukowe w szczególności w obszarze mediacji.

mł. chor. Anna Gmurowska