Podziękowanie za udział WSKiP w walce z pandemią w liście skierowanym do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro

Podziękowanie za udział WSKiP w walce z pandemią w liście skierowanym do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk w liście skierowanym do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro przekazał podziękowania za wsparcie i współpracę na jaką mógł liczyć region Wielkopolski w okresie zagrożenia epidemicznego.

Wojewoda wyraził również uznanie za duży wkład w walkę z wirusem, jaki wniosła nadzorowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a kierowana przez płk dr. Marcina Strzelca Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

„Dzięki bezpośrednim zabiegom i decyzjom Rektora-Komendanta Uczelni – płk dr. Marcina Strzelca – część kampusu mundurowego w Kaliszu została przekształcona w tymczasowy  hotel dla przedstawicieli służby zdrowia walczących o zdrowie Polaków. Dociera do mnie wiele informacji o pełnym zaangażowaniu, sprawnym działaniu funkcjonariuszy i pracowników tej instytucji”.

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wyraził jednocześnie przekonanie, że: „kaliski oddział Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w znacznym stopniu przyczyni się do wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa naszego kraju, a zdobyte w murach uczelni doświadczenie, pozwoli absolwentom z odwagą, ofiarnością i odpowiedzialnością mierzyć się z wyzwaniami codziennej pracy. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki to ważna i pozytywnie kojarzona z Kaliszem Uczelnia”.

Do Rektora-Komendanta WSKiP, płk dr. Marcina Strzelca kierowane są kolejne podziękowania oraz wyrazy wdzięczności ze strony instytucji i osób, które chcą docenić zaangażowanie Uczelni w działalność społeczną oraz troskę o dobro wspólne.

„Wspólnotowo jesteśmy odpowiedzialni  za kształtowanie społeczeństwa, jego rozwój. Taki rodzaj odpowiedzialności za społeczeństwo staje się niejako kryterium oceny procesów rozwojowych w nim zachodzących, a związanych z aktywnością społeczną i obywatelską. Obecna, niewątpliwie trudna sytuacja epidemiczna, z jaką na co dzień musimy się mierzyć, z jednej strony ogranicza funkcjonowanie pewnych dziedzin naszego życia, z drugiej zaś stwarza okazję do zaangażowania nas – obywateli w budowanie nowej i innej jakościowo rzeczywistości, która z kolei uwarunkowana jest integralnym rozwojem człowieka, jego dążeniem do osiągania pełni człowieczeństwa. Cieszymy się, że nasza działalność na rzecz dobra społeczeństwa zostaje doceniona, a wkład Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w budowę dzieła pomocy osobom potrzebującym zauważony” –  płk dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant WSKiP.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP