Pierwsza kadencja Senatu Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Pierwsza kadencja Senatu Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

19 i 20 sierpnia br. odbyły się wybory do Senatu Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, które zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” przeprowadziła Uczelniana Komisja Wyborcza. Wybory do senatu Uczelni zostały przeprowadzone wśród wszystkich członków wspólnoty Uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze i którą stanowią jej pracownicy, funkcjonariusze pełniący służbę w WSKiP oraz studenci. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym i wyłoniono kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów utworzono pierwszy Senat Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, który swoją kadencję oficjalnie rozpoczął z dniem 1 września 2019 r.

mł. chor. Marzanna Mańkowska