Obecność zagadnień cyberbezpieczeństwa na różnych poziomach edukacji WSKiP – rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży

Obecność zagadnień cyberbezpieczeństwa na różnych poziomach edukacji WSKiP – rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży

W konkursie, którego organizatorami byli: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Biuro Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości przy udziale Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, do rywalizacji stanęło ponad 1300 uczniów. Uczestnicy konkursu wcielili się w rolę zawodowych specjalistów i szukali podatności systemów informatycznych na ataki hakerskie. Wysoki poziom wiedzy i umiejętności, jaki zaprezentowali uczniowie, mile zaskoczył organizatorów. W finale zmagań konkursowych najlepsi rozwiązywali m.in. zagadki kryptograficzne. Idea konkursu dotyczyła popularyzowania  zasad bezpieczeństwa internetowego w nowoczesny i atrakcyjny dla młodzieży sposób. Wdrażanie projektów mających poprawić stan cyberbezpieczeństwa łączy w sobie często zagadnienia z odmiennych dyscyplin naukowych. Całościowe podejście do problemu cyberbezpieczeństwa umożliwia badanie środowiska cybernetycznego w sposób zorientowany na multi i interdyscyplinarność. Obecnie tematyka ta stanowi obszar zainteresowań badaczy z obszaru nauk technicznych, ale i również dla badaczy z zakresu nauk społecznych, socjologii, politologii, kryminologii oraz penitencjarystyki, którzy próbują zrozumieć odmienny,  często rozbieżny zakres zachowań od powszechnie uznanych oraz obowiązujących norm prawnych i społecznych. Coraz szersze zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach naszego życia wymaga od społeczeństwa wciąż nowych umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa to nie tylko wiedza specjalistyczna, ale i umiejętności obywatelskie, dlatego też ważna jest obecność zagadnień cyberbezpieczeństwa na różnych poziomach edukacji.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP

Zdjęcia: MS