O polityce bezpieczeństwa europejskiego w Brukseli

12 grudnia 2019 roku w siedzibie Unii Europejskiej (EUMC) w Brukseli zostało zorganizowane seminarium naukowe, poświęcone tematyce współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa starego kontynentu. W obszarze zainteresowania uczestników seminarium dominowała tematyka podejmowanych przedsięwzięć i inicjatyw, mających na celu przeciwdziałanie oraz neutralizację potencjalnych skutków, wpływających na poziom bezpieczeństwa wspólnoty, a także rozwój jej zdolności obronnych. Nie ulega wątpliwości, na co zwrócił uwagę przewodniczący EUMC Claudio Graziano, że tzw. integrated approach musi uwzględniać wszystkie fazy potencjalnego kryzysu. W przedsięwzięciu tym wziął udział dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki prof. WSKiP dr hab. Tomasz Kośmider.

Opracowanie: dr hab. Tomasz Kośmider, Zespół ds. public relations WSKiP