Nowy kierunek studiów – Prawo

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo.

Od dnia 1 października 2021 roku rozpoczynamy kształcenie na stacjonarnych, nieodpłatnych studiach prawniczych o profilu praktycznym.

Wszelkie informacje dotyczące nowego kierunku studiów dostępne będą wkrótce na naszej stronie internetowej oraz profilach WSKiP w mediach społecznościowych.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP