Nabór na studia WSKiP

W Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie nadal trwa nabór na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi na rok akademicki 2020/2021.

Studia są płatne i będą realizowane w trybie niestacjonarnym w Warszawie, przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych. Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej będą kwalifikowani poza kolejnością. Rejestracja trwa do 23 września 2020 r. Zasady naboru na studia podyplomowe znajdują się na stronie WSKiP, zakładka – Rekrutacja – studia podyplomowe. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 22 602 44 18.

Uczelnia prowadzi również nabór na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka. Na studia mogą się rejestrować osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydaci na studia będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej będą kwalifikowani poza kolejnością i studia są dla nich bezpłatne. Studia będą realizowane w kampusie mundurowym w Kaliszu. Rejestracja trwa do 14 września 2020 r. Zasady naboru na studia znajdują się na stronie WSKiP, zakładka – Rekrutacja – studia niestacjonarne. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62 766 95 70.

Rejestracja na studia odbywa się wyłącznie poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK): https://irk.wskip.edu.pl/pl/.

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu z Działem Organizacji Kształcenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie i w Kampusie WSKiP w Kaliszu.

Opracowanie: DOK, Zespół ds. public relations WSKiP