,, Looking over the wall” – sympozjum naukowe w Uniwersytecie Ghent (Belgia)

,, Looking over the wall” – sympozjum naukowe w Uniwersytecie Ghent (Belgia)

Sympozjum naukowe ,,Looking over the wall” w Gandawie to jedno z najważniejszych spotkań badaczy i praktyków z zakresu profilaktyki uzależnień w skali Europy, zorganizowane przez europejskie stowarzyszenie European Society for Prevention Research (EUSPR).

W tym roku współorganizatorem seminarium naukowego był Uniwersytet Ghent w Belgii. Do dyskusji w debacie zaproszono ponad 200 osób z całego świata, w tym przedstawiciela Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Dyrektora Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki Uczelni – prof. Krzysztofa Wojcieszka, wykładowcę akademickiego, m.in. filozofa, dr. nauk humanistycznych, pedagoga w dziedzinie nauk społecznych, biologa molekularnego.

Tegoroczna konferencja szczególny nacisk położyła na spojrzenie „ponad podziałami” w obrębie problemu uzależnień. Dyscyplinarne tradycje i struktury organizacyjne mogą czasem tworzyć bariery lub „mury” w dzieleniu się wiedzą fachową i uczeniem się w różnych obszarach pracy. Podczas gdy praca w znanej dziedzinie lub profesjonalna sieć może wydawać się „wygodna”, wiele można zyskać, patrząc „za mur”, ucząc się z pracy innych i tworząc interdyscyplinarne zespoły.

Interdyscyplinarne podejście Prevention Science zachęca badaczy i praktyków do patrzenia poza „mury” własnych zainteresowań i metodologii, sieci zawodowych. Naukowcy zajmujący się zapobieganiem mają ważne możliwości rozwijania współpracy z naukowcami i specjalistami z innych dziedzin oraz uczenia się od nich, z szansą na rozwój nowych i satysfakcjonujących partnerstw. Badaczy interesowało zagadnienie, w jaki sposób nauka z zakresu profilaktyki może wesprzeć badania specjalistów, którzy są zainteresowani różnymi zachowaniami lub metodami zdrowotnymi.

Prof. Krzysztof Wojcieszek w trakcie konferencji zaprezentował referat oraz 2 komunikaty posterowe, których tematem były przeprowadzone badania w ramach autorskiego programu profilaktycznego „Debata”. Jego główną ideą jest uchronienie młodych ludzi przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami korzystania ze środków zmieniających świadomość. Program ,,Debata” prof. Krzysztofa Wojcieszka jest na liście programów rekomendowanych i jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w tej kategorii w Polsce.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP

Zdjęcie: Internet