Kontynuacja kształcenia z zachowaniem najwyższych standardów epidemiologicznych

Kontynuacja kształcenia z zachowaniem najwyższych standardów epidemiologicznych

25 maja 2020 r. do kampusu mundurowego WSKiP w Kaliszu, po przerwie w nauce spowodowanej czasowym ograniczeniem funkcjonowania wszystkich uczelni, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju powrócili studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych w służbie kandydackiej. Z racji tego, że nie wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów, mogły być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dotychczasowy sposób nauczania musiał zostać przeorganizowany. Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem najwyższych standardów epidemiologicznych oraz procedur bezpieczeństwa. W salach dydaktycznych zajęcia prowadzone są w małych grupach. Po zakończeniu zajęć praktycznych, broń szkolna oraz inne elementy wykorzystywanego sprzętu podlegają obowiązkowej dezynfekcji.
Kontynuacja kształcenia i korzystanie z infrastruktury WSKiP odbywa się zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo osób prowadzących te zajęcia i biorących w nich udział.


Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP