Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki
w Warszawie

Siedziba główna
WSKiP
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

Strona internetowa: wskip.edu.pl

Sekretariat:
Telefon: +48 22 602 44 14
Fax: +48 22 641 21 17
Email: sekretariat@wskip.edu.pl

Rzecznik prasowy:
kpt. Konrad Wierzbicki
Telefon: 504 427 331
Email: konrad.wierzbicki@wskip.edu.pl

Organizacja kształcenia:
Telefon: +48 22 602 44 20
Telefon: +48 22 602 44 19
Telefon: +48 22 602 44 18
Email: kontakt@wskip.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych
Maciej Dziewulski
Email: iod@wskip.edu.pl

NIP: 5213842228, REGON: 381510697

Kampus mundurowy WSKiP
ul. Wrocławska 193-195
62-800 Kalisz

Sekretariat:
Telefon:+ 48 62 766 95 10
Fax: + 48 62 766 96 60
Email: sekretariat.kalisz@wskip.edu.pl

Rzecznik prasowy:
mjr Ewa Saganowska
tel. + 48 508 006 896
62 7669 570

Centralna Biblioteka Więziennictwa
Telefon: 62 76 69 572
Email: biblioteka@wskip.edu.pl

Redakcja Przeglądu Więziennictwa Polskiego
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa
Email: pwp@pwp.edu.pl

Telefony:
• Redaktor Naczelny: +48 22 602 44 38, +48 602594610
• Sekretarz redakcji: +48 22 602 44 37, +48 504609742

Strona internetowa: pwp.edu.pl
Konto bankowe dla prenumeratorów(nowe!):
07 1130 1017 0020 1523 5420 0001