Konferencje

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

22 lutego 2021

„Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”

III Międzynarodowa Konferencja

10-11 grudnia 2020

States of emergency – national and international conditions

Konferencja zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej

5 grudnia 2019

Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości

Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości.
Konferencja pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

21 maja 2019

„Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne”

Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

20 listopadA 2018

„Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”