Konferencje planowane:

Justice Development Law
Business and technologies preventing crimes
December 5, 2019
 
 
Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości Prawo
Gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości
5 grudnia 2019 r.

Conference under the honorary patronage of the Minister of Justice Zbigniew Ziobro

Konferencja pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

Everyone wishing to attend the conference must apply online by filling in a conference registration form and submitting it to conference@wskip.edu.pl. The application confirmation email will be sent after verifying the application by the Scientific Committee.
Zgłaszanie zamiaru uczestnictwa w konferencji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres konferencja@wskip.edu.pl. Autorzy zgłoszeń otrzymają informację zwrotną po ich weryfikacji przez Komitet Naukowy.

Konferencje zakończone:

„Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”
20.11.2018

Komunikat
Pobierz pdf
Program konferencji
Pobierz pdf

„Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne”
21.05.2019

Komunikat
Pobierz pdf
Program konferencji
Pobierz pdf