Konferencje

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

5 grudnia 2019

Rozwój Wymiaru Sprawiedliwości

Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości.
Konferencja pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

21 maja 2019

„Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne”

Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

20 listopadA 2018

„Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”