Konferencja UKSW

Konferencja UKSW

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego ’’Patronat’’ zapraszają do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”, która odbędzie się 24 lutego 2020 r.  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Aula Schumana, bud. 21, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa).

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej konferencji: https://pedagogika.uksw.edu.pl/node/2055

Problematyka społecznej działalności na rzecz więźniów i ich rodzin jest obszarem interesującym zarówno teoretyków, badaczy, jak i praktyków zajmujących się bezpośrednimi formami wspierania osadzonych oraz ich rodziny.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do kryminologów, pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, socjologów, kuratorów, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych problematyką konferencji. W dyskusji nad proponowanymi tematami będziemy odwoływać się zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych, jak również do praktyki. Zamierzeniem konferencji jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w praktyce.

Komitet organizacyjny Konferencji UKSW, Zespół Prasowy WSKiP.