Konferencja pn. „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”

W dniu 20 listopada 2018 r. Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”, która odbędzie się w gmachu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, na ul. Wawelskiej w Warszawie. Współorganizatorami przedsięwzięcia są:

  • Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie,
  • Instytut Wymiaru Sprawiedliwości,
  • Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna,
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń oraz omówieniu nowych tendencji i wyzwań podejmowanych na rzecz wspierania rozwoju polskiego systemu penitencjarnego oraz nauk związanych z jego funkcjonowaniem. Przedstawione zostaną działania służące tworzeniu, aktualizowaniu i weryfikowaniu naukowych podstaw funkcjonowania więziennictwa dla potrzeb nowoczesnej profilaktyki kryminologicznej oraz praktyki penitencjarnej.