Konferencja naukowa „Izolacja osób z zaburzeniami”

Konferencja naukowa „Izolacja osób z zaburzeniami”

W dniu 13 maja 2019 w ramach konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Karnego UW w  panelu zatytułowanym „Izolacja osób z zaburzeniami w zakładach karnych” wziął udział  ppłk dr Piotr Łapiński Dyrektor Instytutu Badawczo-Rozwojowego WSKiP w Warszawie.

Przedstawił w swoim wprowadzeniu tezy wiodące występujących prelegentów: Antoniny Dębskiej (UW) podejmującej tematykę osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi jako skazanymi stwarzającymi poważne zagrożenia; Klaudii Krajewskiej (UW-M w Olsztynie) czy izolacja jest wystarczająca dla osób z zaburzeniami w zakładach karnych; Marii Ćwir (UMCS w Lublinie) pobyt w zakładzie karnym a przestępstwo pedofilii; mgr Dagmary Boruc (APS w Warszawie) założenia badań przestępców z diagnozą aspołecznego zaburzenia osobowości w regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej.

Ożywiona dyskusja po wystąpieniach panelowych wykazała jak trudnym zagadnieniem jest realizowanie osadzenia osób z zaburzeniami w zakładach karnych. Stanowią oni grupę pensjonariuszy generujących wiele trudności, wobec których należy stosować szczególnie zindywidualizowane oddziaływania penitencjarne.

Opr. MM/KW