KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-CoV 2 wśród społeczności Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

W terminie od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 13 kwietnia 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz słuchaczy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie. Odwołuje się wszelkie wydarzenia, w tym konferencje, wykłady i szkolenia, organizowane przez Uczelnię. Zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach, pracowników, studentów i słuchaczy Uczelni. Wstrzymuje się przyjazdy gości zagranicznych do Uczelni. Zawiesza się działalność Centralnej Biblioteki Więziennictwa, w tym czytelni.

Prosimy równocześnie o śledzenie aktualnych komunikatów na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.