Komunikat – rekrutacja na studia podyplomowe

W dniu 7 maja 2019 r. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przekazała do Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej oraz Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej zamknięte wykazy, zawierające listy funkcjonariuszy zgłoszonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do procesu rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie Penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej w roku akademickim 2019/2020.

W dniu 10 maja 2019 r. WSKiP wysłała do  kierowników właściwych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej informację dotyczącą Uczelnianej Platformy Edukacyjnej oraz instrukcje dla kandydatów, którzy zostali ujęci na listach zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o sposobie dostępu do Uczelnianej Platformy Edukacyjnej dostępnej pod adresem https://moodle.wskip.edu.pl.