Komunikat w sprawie przeprowadzonych egzaminów

Komunikat w sprawie przeprowadzonych egzaminów

Ostatnie dwa tygodnie okazały się bardzo pracowite dla kadry Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystki w Warszawie. Przeprowadzono ponad tysiąc testów wiedzy dla funkcjonariuszy SW, zakwalifikowanych do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie Penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej. Serdecznie dziękujemy kandydatom przystępującym do egzaminów za aktywny udział oraz za przestrzeganie reżimu sanitarnego, dziękujemy także komisjom egzaminacyjnym za sprawne przeprowadzenie testów.


Do dnia 14 lipca br. prześlemy do Okręgowych Inspektoratów oraz Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej, listy rankingowe sporządzone na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kandydatów z testu wiedzy, wraz z informacją o kwalifikacji na studia podyplomowe. Decyzje o niezakwalifikowaniu się na studia podyplomowe zostaną wysłane do 21 lipca na domowy adres kandydatów.


Cieszymy się, że po wakacjach będziemy mogli zaprosić Państwa na zajęcia dydaktyczne do naszej Uczelni. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć otrzymacie Państwo w najbliższych tygodniach.


Wszystkim kandydatom gratulujemy uzyskanych wyników i dobrej postawy. Niestety ze smutkiem odnotowaliśmy fakt, że kilku funkcjonariuszy Służby Więziennej nie zostało ujętych na liście rankingowej, z powodu korzystania z niedozwolonych pomocy naukowych i źródeł wiedzy.


Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP