Komunikat Centralnej Biblioteki Więziennictwa Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Centralna Biblioteka Więziennictwa informuje, że w związku z trwającą epidemią biblioteka jest nieczynna. Opłaty naliczone za przetrzymanie materiałów bibliotecznych w okresie zamknięcia placówki  będą anulowane.

Prorektor
Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
ppłk dr Leszek Kołtun