JM Rektor-Komendant WSKiP w Warszawie ppłk dr Marcin Strzelec uczestniczył w Centralnych Obchodach Święta Służby Więziennej

Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dniu 28 czerwca br.  odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. Tegoroczne  obchody zyskały szczególny charakter, bo łączą się ze stuleciem istnienia polskiego więziennictwa. W uroczystości uczestniczyli  przedstawiciele władz państwowych, szefowie służb mundurowych, w tym penitencjarnych z innych państw, reprezentanci środowisk naukowych, rodziny funkcjonariuszy raz zaproszeni goście.

Podczas uroczystości odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski 297 funkcjonariuszy, absolwentów szkolenia zawodowego oraz uroczysta defilada pododdziałów Służby Więziennej.

Pierwszy stopień oficerski nadawany jest  w Polsce przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast wręczenie tego stopnia stanowi element ceremoniału wojskowego, nawiązującego do średniowiecznej tradycji rycerskiej – pasowania na rycerza. Zwyczaj pasowania ma swoje początki we wczesnym średniowieczu i był m.in. następstwem oddziaływania Kościoła katolickiego na etykę rycerską.

Na kartach historii, jako pierwszy w Polsce opis pasowania odnosi się do  uroczystości, która miała miejsce 15 sierpnia 1100 roku. Wtedy w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny książę Bolesław Krzywousty został pasowany na rycerza przez księcia Władysława Hermana, swego ojca. Współczesną kontynuacją tej tradycji jest mianowanie na pierwszy stopień oficerski słuchaczy szkół oficerskich – podchorążych.

Wyższa Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie to pierwsza w historii funkcjonowania polskiego więziennictwa uczelnia wyższa, której absolwenci, po ukończeniu kształcenia w formie studiów podyplomowych przystąpią do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Oferta edukacyjna w roku akademickim 2019/2020 jest przeznaczona dla funkcjonariuszy Służby Więziennej legitymujących się dyplomem ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) lub studiów pięcioletnich jednolitych, a także innych równoważnych, którzy zostaną zakwalifikowani do odbycia tych studiów na podstawie kryteriów naboru ustalonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Opracował: Konrad Wierzbicki