Inauguracja szkolenia zawodowego w korpusie chorążych

20 lutego 2020 roku w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu, 162.funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęło szkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowiska w korpusie chorążych SW.
Szkolący się funkcjonariusze będą zdobywać wiedzę w części unitarnej, w której zajęcia prowadzone są w grupach bez podziału na specjalizacje. Po odbytych praktykach w wyznaczonych jednostkach penitencjarnych odbędzie się druga część szkolenia, realizowana w poszczególnych specjalizacjach, zróżnicowana pod względem treści programowych.
Podczas inauguracji Prorektor Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystki w Warszawie, ppłk dr Leszek Kołtun życzył funkcjonariuszom miłego pobytu w kaliskim kampusie oraz pomyślnego ukończenia szkolenia.
Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP