Inauguracja roku akademickiego w Uczelni Służby Więziennej

Inauguracja roku akademickiego w Uczelni Służby Więziennej

1 października 2019r. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zainaugurowała po raz pierwszy w historii szkolnictwa zawodowego Służby Więziennej rok akademicki na studiach stacjonarnych. W rozpoczęciu roku akademickiego uczestniczyły władze uczelni – ppłk dr Marcin Strzelec, Rektor-Komendant oraz mjr Leszek Kołtun, Prorektor ds. studenckich, kadra dydaktyczna oraz studenci.  

Uroczysta immatrykulacja studentów studiów pierwszego stopnia funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w roku akademickim 2019-2020, odbędzie się przy udziale zaproszonych gości w dniu 16 października br. o godzinie 12.00 w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.

Opracowanie: Zespół prasowy WSKiP