Idealistic or realistic systems of personal values?

Idealistic or realistic systems of personal values?

13-14 września 2019r. w I Światowym Kongresie Psychologii, Psychoterapii i Antropologii Chrześcijańskiej zorganizowanym przez Uniwersytet Abat Oliba CEU w Barcelonie uczestniczył prof. Krzysztof Wojcieszek, wykładowca akademicki WSKiP.

Kongres zorganizowały trzy środowiska naukowo-badawcze o światowym znaczeniu, w tym ,,Europejski Ruch na Rzecz Psychologii, Psychoterapii i Antropologii Chrześcijańskiej” (EMCAPP), ,,Fundacja F. Riello” oraz Uniwersytet Abat Oliba CEU w Barcelonie i skupiły specjalistów ze wszystkich kontynentów.

Celem kongresu było promowania dialogu, refleksji i badań interdyscyplinarnych między antropologią chrześcijańską a nauką o zdrowiu psychicznym. Aby wzbogacić obie dyscypliny zaproszono do dyskusji psychologów, psychiatrów, filozofów oraz teologowów.

Z zakresu antropologii i zarazem pedagogiki wypowiedział się m.in. prof. Krzysztof Wojcieszek wygłaszając referat pt. „Idealistic or realistic systems of personal values ?” (tłum. Idealistyczne czy realistyczne systemy wartości osobiste?). Referat w dużej mierze był spójny z wystąpieniami prof. Paula Vitza, nestora psychologii w nurcie chrześcijańskim z USA, który był gościem Kongresu i pierwszym referentem. Wygłoszony referat prof. Krzysztofa Wojcieszka ukazał się na łamach biuletynu internetowego EMCAPP.

Poniżej link do programu I Światowego Kongresu Psychologii, Psychoterapii i Antropologii Chrześcijańskiej.

https://www.uaoceu.es/sites/default/files/prensa/noticias/Psicolog%C3%ADa/congreso_psicologia_antropologia_ingles.pdf

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP

Zdjęcia: Internet