Głos ekspercki WSKiP w Sejmie RP w sprawie substancji psychoaktywnych

Głos ekspercki WSKiP w Sejmie RP w sprawie substancji psychoaktywnych

20 listopada br. dr hab. Krzysztof A. Wojcieszek, Profesor i Dyrektor Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP podczas obrad poświęconych zmianom akcyzy na tytoń i napoje alkoholowe.

Profesor w swoim wystąpieniu zaprezentował mało znane opinii publicznej wyniki badań na temat skuteczności poszczególnych strategii profilaktycznych. Okazuje się, że strategia podwyższania cen na produkty zawierające substancje psychoaktywne (nikotynę, etanol) jest najbardziej skutecznym sposobem ograniczania spożycia i zmniejszania szkód społecznych z powodu ich używania w ocenie bardzo wielu światowych ekspertów. Jest to znacznie bardziej skuteczna strategia, niż tzw. strategie edukacyjne.

Profesor Wojcieszek omówił zagadnienie tzw. elastyczności cenowej różnych rodzajów produktów alkoholowych, wykazując, że największe nadzieje można wiązać z ponoszeniem akcyzy na napoje spirytusowe (wódkę). Podniesienie akcyzy o 10 % w krajach Europy Środowej może skutkować obniżeniem spożycia o ok. 5% (a nawet 9%), a poszczególnych szkód (śmiertelność, uzależnienie, zatrucia) o jeszcze więcej, nawet do 30% w przypadku szkód zdrowotnych ściśle związanych z nadużywaniem alkoholu. Na te zmiany pozytywnie reagują ludzie młodzi i dużo pijący, nieco słabiej konsumenci umiarkowani.

Wykładowca WSKiP zacytował wybrane fragmenty raportu „Alkohol w Europie. Raport w perspektywie zdrowia publicznego” przygotowanego dla Komisji Europejskiej przez P. Andersona i B. Baumberga oraz informacje znajdujące się w „Global status report on alcohol and health WHO 2018”.

Opracowanie: Zespół ds. public relations WSKiP

Zdjęcie: Internet